Klistremerker

Klistremerker i alle kategorier.

Hvis frakten blir unormalt høy blir denne justert ned til korrekt frakt ved bestilling.