Reflekser

Reflekser til å sy på klær.

Det kan også settes på limpute bak for å lime dem på vogner o.l.