Annet

Dekorfigurer som ikke naturlig hører innunder andre kategorier. Noen er med limpute bak, noen er uten.