Bånd i sløyfer

Her ligger bånd som er ferdige i sløyfer.