3D ark

3D ark til kortlaging.

Arkene inneholder fra 1 til ca 5 motiver.

Noen ark har motiver som trykkes ut, resten har motiver som enten skjæres eller klippes ut.